Risk2 utbildning

Skid-Car är en svensk uppfinning som gör det möjligt att köra halkkörning året om, utan att ha halt underlag. Med Skid-Car är det möjligt att ändra friktion under körning och på så sätt simulera olika typer av halt underlag. Man kan till exempel utföra manöverprov i form av vattenplaning, isfläckar, över- och understyrning. Tack vare denna teknik behövs ingen specialbyggd trafikövningsplats med vattenbegjutning eller kemikalier.

Skid-Car bygger på principen att friktionen minskas mellan bilens hjul och vägbanan. En hydraulisk lyftanordning reglerar de fyra pivåthjulen som finns på ramen. Detta gör det möjligt att simulera hur en fram- eller bakhjulsdriven bil uppför sig på halt underlag. Instruktören ställer sedan under körningen in olika friktioner fram och bak.

För ytterligare information om Skid-Car: