Projekt

Projekt Eu

Bilaga slutredovisning

 

Projekt Motocross

Bilaga Slutredovisning

 

Arvsfonden

Tack vare stöd från Arvsfonden och Riksidrottsförbundet har Kalix Motorklubb
tillsammans med FMCK i Kalix förverkligat drömmen om en motocrossbana.