Bakgrund

Xtreme Events Scandinavia AB bildades för att Kalix MK hade fått förtroendet av Svenska Bilsportsförbundet (SBF) att driva SM i Rallycross från och med 2009. Dock efter avslutad säsong gjordes en utvärdering där samtliga parter kunde kontatera att Rallycross/Sverige inte var moget för det upplägg som Kalix MK/Xtreme Events hade, vilket resulterade i att SBF köpte tillbaka rättigheterna till Rallycross SM och åter drev verksamheten från 2010.

När idéer om att försöka ansöka om ett EU stöd för en framtida utveckling av Kalix Motorstadion blev aktuellt, var det naturligt att söka i Xtreme Events Scandinavia AB detta eftersom bolaget hade ett aktiekapital och en liten vinst. Bolaget var momsregistrerat. Vi visste att vi måste ansöka om en kommande checkkredit samt att ingen annan verksamhet drivs i bolaget.

Anläggningen kräver ett aktivt arbete med löpande underhåll och drift på affärsmässiga grunder. Samtidigt som klubbverksamheten behöver entusiaster som på ideell väg arbetar med tävlingar, ungdomsverksamhet, olika aktiviteter som främjar motorsporten.

Xtreme Events Scandinavia AB ägs till 100% av Kalix Motorklubb, en ideell förening och har en styrelse som består av enbart medlemmar från Kalix MK.
Den utveckling som nu kan göras tack vare projektet The European Xtreme Demo Center gör att vi tillsammans med näringslivet, kommunen, länsstyrelsen och arbetsförmedlingen kan utveckla regionen.

Projektet The European Xtreme Demo Center / Xtreme Events Scandinavia AB är och kommer att förbli ett helägt bolag av Kalix Motorklubb, som är en ideell förening, i syfte att underhålla och utveckla Kalix Motorstadion.